Index of /Metrikai-vital-records/Gimimo-birth

   Name                                                                           Last modified   Size Description
Parent Directory - 0007 17470319 Matas Tadas Juozapo Blinstrubo ir Faustinos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:46 683K 0008 17500423 Jurgis Baltramiejaus ir Joanos Marcijonos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:47 856K 0009 17610930 Mykolas Baltramiejaus ir Joanos Marcijonos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:46 714K 0010 17640402 Pranas Baltramiejaus ir Joanos Marcijonos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:47 179K 0011 17690707 Petras Baltramiejaus ir Joanos Marcijonos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:47 367K 0012 17570412 Juozapas Baltramiejaus ir Joanos Marcijonos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:47 202K 0015 17670707 Pranas Ksaverijus Ignoto ir Barboros Daujotytės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:47 177K 0018 17760905 Mykolas Matas Ignoto ir Barboros Daujotytės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:47 294K 0019 18090323 Teodoras Benediktas Juozapo ir Barboros Einikytės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:47 405K 0021 18401022 Pranas Hiliarijus Teodoro ir Honoratos Bartkevičiūtės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:47 470K 0022 18381011 Liucijus Antanas Teodoro ir Honoratos Bartkevičiūtės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:47 647K 0024 18660814 Stanislovas Prano Hiliarijaus ir Juzefos Katkauskaitės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:47 7.8M 0025 18720411 Teodora Kotryna Prano Hiliarijaus ir Juzefos Katkauskaitės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:47 1.0M 0026 18760310 Teodoras Pranas Prano Hiliarijaus ir Juzefos Katkauskaitės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:47 872K 0027 18810719 Ona Pociūtė Blinstrubienė Augustino ir Veronikos Akstinaites Pocių Taurages par. Požėrūnai.pdf 2023-07-19 10:54 568K 0028 18740428 Jonas Boleslovas Prano Hiliarijaus ir Juzefos Katkauskaitės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:47 860K 0030 18770717 Vincenta Ona Prano Hiliarijaus ir Juzefos Katkauskaitės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:47 1.1M 0031 18800330 Stefanija Cirinija Prano Hiliarijaus ir Juzefos Katkauskaitės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:47 769K 0032 19030624 Stefanija Teodoro Prano ir Onos Pociūtės Tauragės parapija Požėrūnai.pdf 2021-01-04 14:47 686K 0033 19050126 Stanislovas Polikarpas Teodoro Prano ir Onos Pociūtės Tauragė.pdf 2021-01-04 14:47 641K 0036 19061126 Teodoras Teodoro Prano ir Onos Pociūtės Požėrūnai.pdf 2021-01-04 14:47 552K 0043 19130324 Elena Teodoro Prano ir Onos Pociūtės Skaudvilė.pdf 2021-01-04 14:47 231K 0044 19140711 Bronislava Teodoro Prano ir Onos Pociutės Skaudvilė.pdf 2021-01-04 14:47 295K 0045 19220913 Boleslovas Blinstrubas Teodoro Prano ir Onos Pociūtės Tauragė.pdf 2022-05-04 15:27 1.6M 0046 19230415 Liudvika Stelmokaitytė Blinstrubienė Vinco ir Marijonos Solytės Vilkija.pdf 2024-02-28 20:25 255K 0051 18070915 Romualdas Mykolas Mykolo ir Antaninos Gurskytės Vadoklių parapija Karvedžiai.pdf 2021-01-04 14:47 611K 0052 18050616 Vladislovas Mykolo ir Antaninos Gorskytės Vadoklių parapija Karvedžiai.pdf 2023-02-12 21:07 430K 0053 18450220 Aleksandras Romualdo Mykolo ir Elenos Ratautaitės Bukonių parapija Dovydaičiai.pdf 2021-01-04 14:47 666K 0055 18540430 Feliksas Vladislovo ir Anelės Kapustinskaitės Pagirių par. Šiliūnai.pdf 2021-08-15 21:12 600K 0056 18490420 Jurgis Vladislovo ir Anelės Kapustinskaitės Siesikų par. Kačeniškiai.pdf 2022-05-04 15:27 775K 0057 18400224 Aleksandras Vladislovo ir Anelės Kapustinskaitės Siesikų par. Jasūdai.pdf 2023-02-12 12:30 1.1M 0058 18370104 Juozapas Vladislovo ir Anelės Kapustinskaitės Siesikų par. Jasūdai.pdf 2022-05-04 15:27 861K 0059 18340304 Kazimieras Vladislovo ir Anelės Kapustinskaitės Siesikų par. Karpiai.pdf 2023-02-12 14:59 861K 0060 18790303 Vaclovas Felikso ir Sofijos Šultenytės Siesikų par. Garbai.pdf 2023-12-07 12:55 546K 0061 18760920 Vincentas Felikso ir Julijos Kulvietytės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:47 3.7M 0062 18760916 Juozas Blinstrubas Jurgio ir Juozapotos Romeikaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:47 491K 0063 18731212 Aleksandras Jurgio ir Juozapotos Romeikaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:47 2.2M 0064 18660110 Adolfas Aleksandro ir Onos Burneikaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2023-02-12 12:30 2.8M 0065 18630502 Saliamonas Aleksandro ir Onos Burneikaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2023-02-12 12:30 2.3M 0066 18790726 Antanas Juozapo ir Kazimieros Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:48 2.7M 0067 18720807 Stanislovas Juozapo ir Kazimieros Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:48 3.0M 0068 18851004 Pranas Juozapo ir Kazimieros Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:48 3.1M 0069 18860218 Juozapas Kazimiero ir Petronėlės Mickevičiūtės Ukmergė.pdf 2021-01-04 14:48 780K 0070 18170905 Jokūbas Viktoras Jono ir Uršulės Einikytės Batakių par. Vižlaukis.pdf 2023-02-12 21:07 1.0M 0071 18120304 Kazimieras Jono ir Uršulės Einikytės Skaudvilės parapija.pdf 2022-05-04 15:27 1.0M 0072 18380816 Ignotas Rokas Kazimiero ir Onos Narkevičiūtės Girdiškės parapija Žakaimė.pdf 2021-01-04 14:48 1.9M 0073 18910524 Bronislovas Petras Ignoto Roko ir Aleksandros Vertel Girdiškės parapija Laurynai.pdf 2021-01-04 14:48 945K 0074 18940612 Vytautas Aleksandras Ignoto Roko ir Aleksandros Vertel Girdiškės parapija Dvarviečiai.pdf 2021-01-04 14:48 706K 0075 18160421 Simonas Jurgis Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:48 476K 0077 17980401 Teodoras Benjaminas Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:48 237K 0078 17960312 Grigalius Juozapas Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:48 179K 0079 17940918 Tomas Vincentas Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:48 254K 0080 18620124 Boleslovas Motiejus Simono ir Julijos fon Špiler Dotnuva.pdf 2021-01-04 14:48 2.7M 0081 18580722 Juozapas Simono ir Julijos fon Špiler Panevėžys.pdf 2021-01-04 14:48 1.1M 0082 18570918 Bronislovas Konstantinas Simono Jurgio ir Julijos fon Špiler Kaunas.pdf 2022-05-04 15:27 1.0M 0083 18950419 Rudolfas 110pulko stabo kapitono Juozapo ir Onos Tarnovskytės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:48 316K 0084 18901215 Stanislovas Juozo ir Onos Tarnovskytės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:48 557K 0085 18881115 Vaclovas Bronislovo Konstantino ir Bronislavos Juškevičiūtės Šaukėnai.pdf 2024-02-28 20:25 745K 0086 18511008 Juozapas Anupro Barnabo ir Kunigundos Koncevičiūtės Žaslių parapija Vilkiškės.pdf 2021-01-04 14:48 718K 0087 18810705 Vladislovas Juozapo ir Jadvygos Korfaitės Čiobiškio parapija Laukiškiai.pdf 2021-01-10 14:57 444K 0088 18851010 Juozapas Juozapo ir Jadvygos Korfaitės Žaslių parapija Vilkiškės.pdf 2021-01-10 14:57 454K 0089 18321115 Pranas Teodoro Benjamino ir Pranciškos Petkevičiūtės Bukonių parapija Tarokai.pdf 2021-01-04 14:48 1.1M 0090 18321115 Stanislovas Teodoro Benjamino ir Pranciškos Petkevičiūtės Bukonių parapija Tarokai.pdf 2021-01-04 14:48 1.1M 0091 18650720 Jokūbas Stanislovo ir Skolastikos Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:48 2.2M 0092 18620607 Aleksandras Stanislovo ir Skolastikos Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:48 1.4M 0093 18590607 Antanas Prano Stanislovo ir Skolasktikos Gintautaitės Pagirių par. Šiliūnai.pdf 2021-08-15 21:12 1.2M 0094 18530321 Benediktas Prano Stanislovo ir Skolastikos Gintautaitės Pagirių par. Šiliūnai.pdf 2021-08-15 21:12 609K 0095 18710624 Jonas Juozapo ir Kotrynos Milaševskos Pagirių parapija Dargužai.pdf 2021-01-04 14:48 3.6M 0096 18670301 Kazimieras Juozapo ir Kotrynos Milaševskos Pagirių parapija Dargužai.pdf 2021-01-04 14:48 1.9M 0097 18281221 Tomas Tomo ir VIktorijos Pucilavičiūtės Teneniai.pdf 2021-01-04 14:48 1.0M 0099 18621014 Stanislovas Antanas Tomo ir Sofijos Janušauskaitės Kaunas.pdf 2022-05-04 15:27 726K 0100 18600210 Juozapas Leono Adomo ir Julijonos Aleksandravičiūtės Grinkiškio par. Nataičiai.pdf 2021-08-15 21:12 317K 0104 18230122 Vincentas Motiejus Mato ir Dominykos Staškevičiūtės Lavaičiai.pdf 2021-01-04 14:48 605K 0105 18210218 Polikarpas Juozapas Mato ir Dominykos Staškevičiūtės Viduklės parapija Lauraičiai.pdf 2021-01-04 14:48 612K 0106 18181006 Mykolas Stanislovas Mato ir Dominykos Staškevičiūtės Viduklės parapija.pdf 2021-01-04 14:48 655K 0107 18041027 Simonas Tadas Mato ir Rozalijos Kryževičiūtės Viduklės parapija Papelkiai.pdf 2021-01-04 14:48 736K 0108 18560321 Benediktas Polikarpo Juozapo ir Teklės Valentinavičiūtės Viduklės parapija Padgojus.pdf 2021-01-04 14:48 523K 0109 18871019 Petras Benedikto ir Vincentos Narkevičiūtės Viduklės parapija Švendrai.pdf 2021-01-04 14:48 1.9M 0110 18500606 Adolfas Martynas Simono Tado ir Anelės Januškevičiūtės Meiliškiai.pdf 2021-01-04 14:48 2.9M 0111 18471031 Adomas Simono Tado ir Anelės Januškevičiūtės Grinkiškio parapija Meiliškiai.pdf 2021-01-04 14:49 503K 0112 18450325 Anupras Bonifacas Simono Tado ir Anelės Januškevičiūtės Pašušvio parapija Bargailiai.pdf 2021-01-04 14:49 841K 0113 18271130 Anzelmas Simono Tado ir Anelės Januškevičiūtės Šaukoto parapija Mikailiškiai.pdf 2021-01-04 14:49 1.5M 0114 18431103 Ignotas Vincento ir Barboros Lapinskaitės Varnių parapija Ščodriškiai.pdf 2021-01-04 14:49 351K 0115 18420127 Juozapas Vincento ir Barboros Lapinskaitės Varnių parapija Ščodriškiai.pdf 2021-01-04 14:49 357K 0116 18270825 Liudvikas Baltramiejus Vincento ir Barboros Lapinskaitės Varniai.pdf 2021-01-04 14:49 358K 0117 18180826 Juozapas Agapitas Stanislovo ir Uršulės Vaišvilaitės Skaudvilės par. Šarteniai.pdf 2022-05-04 15:27 942K 0118 18591108 Teodora Juozapo ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-08-15 21:12 599K 0119 18630226 Aleksandras Juozapo ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-05-23 19:04 711K 0120 18601001 Teofilis Juozapo Agapito ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2023-02-12 21:07 738K 0121 18500518 Boleslovas Jokūbas Juozapo Agatono ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-01-04 14:49 2.3M 0122 18471010 Juozapas Telesforas Juozapo Agatono ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-01-04 14:49 434K 0124 17980629 Petras Juozapas Andriaus ir Dominykos Kolesinskaitės Raseinių parapija Kėbaičiai.pdf 2021-01-04 14:49 968K 0125 17940328 Vincentas Rupertas Andriaus ir Dominykos Kolesinskaitės Raseinių parapija Kėbaičiai.pdf 2021-01-04 14:49 670K 0126 18660403 Vladislovas ID123 Juozapo Petro ir Apolonijos Pacevičiūtės Juodaičių parapija Skapiškiai.pdf 2021-01-04 14:49 1.3M 0129 18520112 Juozapas Juozapo ir Apolonijos Pacevičiūtės Ariogalos parapija Milašiūnai.pdf 2021-01-04 14:49 796K 0130 18491223 Adomas Juozapo ir Apolonijos Pacevičiūtės Ariogalos parapija Milašiūnai.pdf 2021-01-04 14:49 567K 0131 18201205 Leonas Ksaverijus Prano ir Magdalenos Petkevičiūtės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 14:49 545K 0132 18230805 Viktoras Dominykas Prano ir Magdalenos Petkevičiūtės Ariogalos parapija Gegužiai.pdf 2021-01-04 14:49 485K 0133 18260509 Juozapas Tomas Prano ir Magdalenos Petkevičiūtės Ariogalos parapija Gegužiai.pdf 2021-01-04 14:49 818K 0134 18500902 Boleslovas Leono Ksaverijaus ir Onos Urniežiūtės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 14:49 2.8M 0135 18481114 Klemensas Feliksas Leono Ksaverijos ir Onos Urniežiūtės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 14:49 679K 0136 18110507 Jonas Petro ir Antaninos Stankevičiūtės Nemakščių parapija Paeglynis.pdf 2021-01-04 14:49 320K 0137 18130501 Stanislovas Petro ir Antaninos Stankevičiūtės Nemakščių parapija Paeglynis.pdf 2021-01-04 14:49 235K 0138 18150410 Jurgis Petro ir Antaninos Stankevičiūtės Kražių par. Zemžiai.pdf 2022-05-04 15:27 901K 0139 18590322 Juozapas Jono ir Uršulės Valentinavičiūtės Nemakščių parapija Angižiai.pdf 2021-01-04 14:49 856K 0140 18480118 Ignotas Jono ir Uršulės Valentinavičiūtės Adakavo parapija Lauraičiai.pdf 2021-01-04 14:49 477K 0141 18420629 Jonas Jono ir Uršulės Valentinavičiūtės Stulgių par. Dvarviečiai.pdf 2021-08-15 21:12 1.5M 0142 18831001 Stanislovas Jono ir Antaninos Noreikaitės Raseinių parapija Bazarai.pdf 2021-01-04 14:49 528K 0143 18820301 Jonas Jono ir Antaninos Noreikaitės Raseinių parapija Bazarai.pdf 2021-01-04 14:49 475K 0144 18710114 Antanas Jono ir Antaninos Noreikaites Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 14:49 1.0M 0145 18470116 Julijonas Stanislovo ir Marijonos Kaciucevičiūtės Viduklės parapija Kubiliškiai.pdf 2021-01-04 14:49 1.4M 0146 18420820 Stanislovas Stanislovo ir Marijonos Kaciucevičiūtės Nemakščių par. Gelgudiškiai.pdf 2021-08-15 21:12 1.2M 0147 18370424 Jurgis Stanislovo ir Marijonos Kaciucevičiūtės Viduklės parapija Žalpiai.pdf 2021-01-04 14:49 536K 0148 18351108 Dominykas Stanislovo ir Marijonos Kaciucevičiūtės Stulgių parapija Tensaičiai.pdf 2021-01-04 14:49 1.1M 0149 18731206 Mykolas Dominyko ir Kotrynos Kondrataitės Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 14:49 1.8M 0166 19190821 Bronislava Janina Teodoro Prano ir Onos Pociūtės Tauragė.pdf 2021-01-04 14:49 1.0M 0172 18490330 Vladislovas Juozapo Agatono ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-01-04 14:50 821K 0173 18520217 Olimpija Juozapo Agatono ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-01-04 14:49 779K 0174 18560519 Tadas Stanislovas Juozapo Agatono ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-08-15 21:12 818K 0175 18540108 Juzefa Anelė Juozapo Agatono ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-08-15 21:12 734K 0176 18670629 Jonas Silverijus Juozapo ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-01-04 14:50 2.8M 0177 18691020 Juozapas Petras Juozapo ir Teklės Kučinskaitės Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-01-04 14:50 237K 0179 19071101 Pranas Jono Silverijaus ir Marijonos Kmitaites Batakių parapija Liaudginai.pdf 2021-01-04 14:50 716K 0180 19100215 Elena Jono Silverijaus ir Marijonos Kmitaitės Nemakščių parapija Daugėliai.pdf 2021-01-04 14:50 498K 0181 19111012 Zofija Jono Silverijaus ir Marijonos Kmitaitės Nemakščių parapija Daugėliai.pdf 2021-01-04 14:50 558K 0182 19131119 Edvardas Jono Silverijaus ir Marijonos Kmitaitės Nemakščių parapija Daugėliai.pdf 2021-01-04 14:50 326K 0200 18650815 Premislovas Jokūbo ir Anelės Burneikaitės Siesikų par. Kačėniškiai.pdf 2023-02-12 14:59 631K 0201 18661201 Teodoras Adolfas Jokūbo ir Anelės Burneikaitės Vidiškių par. Elenuva.pdf 2023-02-12 14:59 443K 0202 18680206 Mykolas Jokūbo ir Anelės Burneikaitės Vidiškių par. Elenuva.pdf 2023-02-12 14:59 583K 0203 18700517 Jurgis Julijus Jokubo ir Aneles Burneikaites Siesikų parapija Kuršai.pdf 2021-01-04 14:50 407K 0204 18800127 Mečislovas Jokūbo ir Anelės Burneikaitės Karvio parapija Dambravos palivarkas.pdf 2021-01-10 14:57 717K 0205 18640716 Justina Jokūbo ir Aneles Burneikaitės Deltuvos par. Lesoguriai.pdf 2022-05-04 15:27 1.2M 0207 18760121 Julija Jokūbo ir Anelės Burneikaitės Karvio parapija Dambravos palivarkas.pdf 2021-01-10 14:57 373K 0208 18780828 Rožė Jokūbo ir Anelės Burneikaitės Karvio parapija Dambravos palivarkas.pdf 2021-01-10 14:57 1.2M 0212 19010216 Kazimieras Saliamono ir Vandos Pruškovskos Lenkija Varšuva.pdf 2021-01-04 14:50 1.2M 0219 18780901 Marijona Jurgio ir Juozapotos Romeikaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:50 2.2M 0235 19100129 Henrikas Aleksandro ir Stanislavos Miškinytės Kaunas.pdf 2023-02-12 14:59 457K 0239 18920520 Stanislovas Aleksandro ir Antaninos Adomavičiūtės Jonavos par. Staškai.pdf 2023-02-12 14:59 456K 0240 18770911 Anelė Blinstrubaite Felikso ir Zofijos Šultinavičiūtės Siesikų parapija Garbai.pdf 2021-01-04 14:50 759K 0242 18591005 Marijona Kazimiero ir Ansbertos Orainytės Pagirių par. Šiliūnai.pdf 2023-02-12 21:07 712K 0243 18640706 Julija Kazimiero ir Ansbertos Orainytės Siesikų par. Pasodai.pdf 2022-05-04 15:27 691K 0244 18680521 Bronislava Blinstrubaite Kazimiero ir Ansbertos Garenimovaitės Siesikų parapija Pasodai.pdf 2021-01-04 14:50 448K 0245 18930804 Elena Aleksandro ir Antaninos Adomavičiūtės Jonavos par. Staškai.pdf 2023-02-12 14:59 799K 0247 18080315 Aleksandras Benediktas Prano Ksaverijaus ir Antaninos Simaškevičiūtės Šėtos parapija Kapliai.pdf 2022-05-04 15:27 2.1M 0248 18170802 Ignotas Steponas Blinstrubas Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Labūnavos parapija Urniežiai krikštytas Zabielų.pdf 2021-01-04 14:50 241K 0250 18051228 Viktorija Anastazija Prano Ksaverijaus ir Antaninos Simaškevičiūtės Šėtos parapija.pdf 2022-05-04 15:27 957K 0252 18120218 Apolonija Julija Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 169K 0253 18191110 Cicilija Gertruda Blinstrubaitė Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 165K 0254 18210407 Marija Teodora Blinstrubaitė Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 136K 0255 18130219 Kunigunda Pranciška Blinstrubaitė Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 244K 0256 18140931 Teklė Brigita Blinstrubaitė Prano ir Antaninos Simaškevičiūtės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 530K 0258 18400107 Juozapas Jurgio ir Petronėles Przemeckytės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 376K 0259 18340925 Mykola Juozapota Blinstrubaite Jurgio ir Petronėles Pržemeckytės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 718K 0260 18420606 Ona Leokadija Blinstrubaite Jurgio ir Petronėles Pržemeckytės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 344K 0261 18360401 Kotryna Antanina Blinstrubaite Jurgio ir Petronėles Pržemeckytės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 729K 0262 18440520 Valerija Jurgio ir Eleonoros Pržemeckytės Labūnavos parapija Urniežiai.pdf 2021-01-04 14:50 598K 0263 18670714 Juozapas Aleksandro ir Onos Burneikaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:50 2.5M 0264 18690504 Aleksandra Aleksandro ir Onos Burneikaitės Siesikų parapija Pasodai.pdf 2021-01-04 14:50 285K 0265 18700601 Kazimieras Blinstrubas Aleksandro ir Onos Burneikaitės Siesikų parapija Padembė.pdf 2021-01-04 14:50 440K 0266 18720130 Boleslovas Blinstrubas Aleksandro ir Onos Burneikaitės Siesikų parapija Karpiai.pdf 2021-01-04 14:50 444K 0267 18730805 Marijona Blinstrubaitė Aleksandro ir Onos Burneikaitės Siesikų parapija Pasodai.pdf 2021-01-04 14:50 391K 0268 18750209 Antanina Blinstrubaite Aleksandro ir Onos Burneikaitės Siesikų parapija Domantiškiai.pdf 2021-01-04 14:50 623K 0269 18770212 Veronika Blinstrubaite Aleksandro ir Onos Burneikaitės Siesikų parapija Karpiai.pdf 2021-01-04 14:50 564K 0270 18770212 Kotryna Blinstrubaite Aleksandro ir Onos Burneikaitės Siesikų parapija Karpiai.pdf 2021-01-04 14:50 496K 0271 18781219 Feliksas Blinstrubas Aleksandro ir Onos Burneikaitės Siesių parapija Karpiai.pdf 2021-01-04 14:50 430K 0274 17430824 Ieva Juozapo Blinstrubo ir Faustinos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:50 169K 0275 17460216 Rozalija Juozapo Blinstrubo ir Faustinos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:50 203K 0276 17490612 Joana Juozapo Blinstrubo ir Faustinos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:50 127K 0277 17520207 Barbora Juozapo Blinstrubo ir Faustinos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:50 152K 0278 17540604 Antanas Juozapo Blinstrubo ir Faustinos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:50 221K 0279 17571225 Kotryna Juozapo Blinstrubo ir Faustinos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:50 124K 0281 17520921 Bxxx ko gero Baltramiejus Baltramiejaus ir Joanos Emeritianos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:50 129K 0282 17540613 xxxa gal Ona Baltramiejaus ir Joanos Emeritianos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai ktevas Petras.pdf 2021-01-04 14:50 115K 0283 17590620 Barbora Baltramiejaus ir Joanos Emeritianos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:50 203K 0284 17660820 Rozalija Ieva Blinstrubaite Baltramiejaus ir Joanos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:50 167K 0288 18310819 Matas Liudvikas Vincento ir Barboros Lapinskaitės Varnių parapija Vaitkiškė.pdf 2021-01-04 14:50 1.4M 0289 18090924 Matas Petro ir Antaninos Stankevičiūtės Nemakščių parapija Paeglynis.pdf 2021-01-04 14:50 421K 0291 18360604 Maksimilianas Aleksandras Vincento ir Barboros Lapinskaitės Varnių parapija Beržė.pdf 2021-01-04 14:50 411K 0292 18371102 Teofilė Vincento ir Barboros Lapinskaitės Varnių parapija Ščodriškiai.pdf 2021-01-04 14:50 549K 0293 18391014 Placida Vincento ir Barboros Lapinskaitės Varnių parapija Ščodriškiai.pdf 2021-01-04 14:50 499K 0295 18580916 Ignotas Mato ir Elenos Šiaulytės Varnių parapija Didysis Palūkstis.pdf 2021-01-04 14:51 3.4M 0296 18600524 Feliksas Mato ir Elenos Šiaulytės Varnių parapija Godeliai.pdf 2021-01-04 14:51 3.2M 0299 18971115 Ignotas Ignoto ir Julijonos Ramoškaitės Grakauskaitės Varnių parapija Didysis Palūkstis.pdf 2021-01-04 14:51 375K 0300 18990901 Antanas Ignoto ir Julijonos Ramoškaitės Grakauskaitės Varnių parapija Didysis Palūkstis.pdf 2021-01-04 14:51 347K 0301 19010701 Kazimiera Ignoto ir Julijonos Ramoškaitės Grakauskaitės Varnių parapija Didysis Palūkstis.pdf 2021-01-04 14:51 620K 0302 19030817 Julijona Ignoto ir Julijonos Ramoškaitės Grakauskaitės Varnių parapija Didysis Palūkstis.pdf 2021-01-04 14:51 3.2M 0303 19090510 Teodoras Ignoto ir Julijonos Ramoškaitės Varnių parapija Janulaičiai.pdf 2021-01-04 14:51 3.1M 0304 19110728 Kazimiera Ignoto ir Julijonos Ramoškaitės Grakauskaitės Varnių parapija Didysis Palūkstis.pdf 2023-02-12 21:07 1.4M 0305 19130901 Bronislava Ignoto ir Julijonos Ramoškaitės Grakauskaitės Varnių parapija Kūjainiai.pdf 2021-01-04 14:51 4.6M 0307 18791014 Ignotas Ignoto ir Olimpijos Česnavičiūtės Varnių parapija Nevardėnai.pdf 2021-01-04 14:51 574K 0308 18810524 Zofija Ignoto ir Olimpijos Česnavičiūtės Varnių parapija Nevardėnai.pdf 2021-01-04 14:51 377K 0313 18890705 Ona Felikso ir Marcelijos Petravičiutės Janapolės parapija Barzdžiai.pdf 2021-01-04 14:51 323K 0314 18910620 Antanas Felikso ir Marcelijos Petravičiutės Janapolės parapija Šloviai.pdf 2021-01-04 14:51 319K 0315 18930909 Elena Felikso ir Marijonos Petravičiūtės Pavandenės parapija Barzdžiai.pdf 2021-01-04 14:51 474K 0316 18950814 Antanas Felikso ir Martynos Petravičiūtės Pavandenės parapija Pabiržulis.pdf 2021-01-04 14:51 324K 0318 19230406 Vanda Antano ir Konstancijos Kučinskaitės Laukuvos par. Padivitis.pdf 2024-02-28 20:25 1.3M 0331 17550429 Marijona Elžbieta Baltramiejaus ir Joanos Marcijonos Butnevičiūtės Nemakščių parapija Pužai kt Petras.pdf 2021-01-04 14:51 163K 0332 17800617 Elžbieta Jurgio ir Onos Pliuškevičiūtės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:51 284K 0333 18460223 Hiliarijus Pranas Teodoro ir Honoratos Bartkevičiūtės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:51 383K 0335 18470523 Joana Lauryna Teodoro ir Honoratos Bartkevičiūtės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:51 373K 0336 18381011 Kazimiera Kotryna Teodoro ir Honoratos Bartkevičiūtės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:51 576K 0337 18070704 Rozalija Petronėlė Juozapo ir Barboros Einikytės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:51 368K 0338 18100928 Mykolas Juozapo Ir Barboros Einikytės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:51 290K 0339 18120131 Teklė Martyna Juozapo ir Barboros Einikytės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:51 488K 0340 18141025 Placida Judita Juozapo ir Barboros Einikytės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:51 380K 0346 18971210 Stanislava arba Liucija Liucijaus Antano ir Ievos Gotautaitės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:51 636K 0347 19000717 Juozapas Liucijaus Antano ir Ievos Gotautaitės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:51 509K 0349 19230420 Vytautas Juozapo ir Onos Petroševičiūtės Nemakščių par. Macaliai.pdf 2024-02-28 20:25 808K 0354 18881229 Vladislovas poručiko Juozapo ir Onos Tarnovskytės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:51 298K 0355 18890613 Antanas Juozapas Blinstrubas Juozapo ir Onos Tarnovskytės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:51 316K 0356 18930326 Julija Blinstrubaite Kvapisevska m1967 Juozapo ir Onos Tarnovskytės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:51 430K 0361 18881228 Bronislovas Silvestro ir Liudvikos Danilevičiūtės Veliuonos parapija Pelučiai.pdf 2021-01-04 14:51 794K 0362 18891217 Juozapas Silvestro ir Liudvikos Danilevičiūtės Veliuonos parapija Pelučiai.pdf 2021-01-04 14:51 523K 0363 18910502 Bronislovas Silvestro ir Liudvikos Danilevičiūtės Seredžiaus parapija Motiškiai.pdf 2021-01-04 14:51 331K 0365 18941020 Ona Silvestro ir Liudvikos Danilevičiūtės Seredžiaus parapija Motiškiai.pdf 2021-01-04 14:51 198K 0366 18960819 Emilija Silvestro ir Liudvikos Danilevičiūtės Seredžiaus parapija Motiškiai.pdf 2021-01-04 14:51 332K 0367 18990212 Kotryna Silvestro ir Liudvikos Danilevičiūtės Seredžiaus parapija Motiškiai.pdf 2021-01-04 14:51 1.0M 0368 19010307 Boleslovas Silvestro ir Liudvikos Danilevičiūtės Seredžiaus parapija Motiškiai.pdf 2021-01-04 14:51 462K 0369 19030703 Elvyra Silvestro ir Liudvikos Danilevičiūtės Seredžiaus parapija Motiškiai.pdf 2021-01-04 14:51 457K 0375 18970329 Feliksas Mečislovas Saliamono ir Vandos Pruškovskos Lenkija Varšuva.pdf 2021-01-04 14:51 819K 0376 18850122 Vincentas ID137 Stanislovo ir Vincentos Jakubauskaitės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2023-02-12 21:07 509K 0378 19151216 Aleksandras Stanislovo ir Kazimieross Jarmalinskos JAV Bostonas.pdf 2021-01-04 14:52 891K 0384 18911128 Adolfas Kazimiero ir Michalinos Dabrovolskos Pagirių par. Išlaužai.pdf 2022-05-04 15:27 294K 0385 19040117 Vanda Kazimiero ir Michalinos Dobrovolskos Truskavos parapija Pročiūnai.pdf 2021-01-04 14:51 216K 0433 17660202 Martyna Blinstrubaitė Ignoto ir Barboros Daujotytės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:52 199K 0434 17690910 Marijona Blinstrubaite Ignoto ir Barboros Daujotytės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:52 276K 0435 17810619 Rozalija Ignoto Blinstrubo ir Barboros Daujotytės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:52 139K 0438 17730306 Marijona Leonora Blinstrubaitė Andriaus ir Bogumilos Iziminaitės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:52 268K 0439 17750209 Apolonija Blinstrubaitė Andriaus ir Bogumilos Iziminaitės Nemakščių parapija Pužai.pdf 2021-01-04 14:52 278K 0440 19050615 Aleksandras Ignoto ir Julijonos Grakauskaitės Laukuvos parapija Dargiai.pdf 2021-01-04 14:52 5.8M 0444 19041228 Juozapas Blinstrubas (Bistramas) tėvai Juozapas ir Marijona Šerniūtė Švėkšnos par. Alseikiai.pdf 2023-02-12 21:07 675K 0446 18830208 Jonas Konstantinas ID137 Stanislovo ir Vincentos Jakubauskaitės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:52 405K 0447 18870117 Vladislovas Stanislovo ir Vincentos Jakubauskaitės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:52 568K 0448 18890907 Stanislava Stanislovo ir Vincentos Jakubauskaitės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:52 315K 0449 18680505 Ignotas Teodoras Prano Hiliarijaus ir Juzefos Katkauskaitės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:52 2.5M 0451 19000915 Stanislovas Ignoto ir Kazimieros Drukteinytės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:52 395K 0452 18960727 Stefanija Teofilė Ignoto ir Kazimieros Drukteinytės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:52 607K 0453 18971219 Teofilė Ignoto ir Kazimieros Drukteinytės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:52 596K 0455 19170730 Aleksandras Vytauto ir Aleksandros Jurkovskytės Girdiškės parapija Žakaimė.pdf 2021-01-04 14:52 2.6M 0457 19040603 Boleslovas Ignoto Roko ir Aleksandros Vertel Girdiškės parapija Dvarviečiai.pdf 2021-01-04 14:52 635K 0458 18920506 Elena Ignoto Roko ir Aleksandros Vertel Girdiškės parapija Dvarviečiai.pdf 2021-01-04 14:52 478K 0459 19020825 Liudvika Ignoto Roko ir Aleksandros Vertel Girdiškės parapija Dvarviečiai.pdf 2021-01-04 14:52 703K 0460 19020825 Aleksandra Ignoto Roko ir Aleksandros Vertel Girdiškės parapija Dvarviečiai.pdf 2021-01-04 14:52 874K 0461 18660627 Vladislava Liucijaus ir Petronėlės Kavaliauskaites Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:52 1.1M 0462 18650522 Elena Ona Liucijaus ir Petronėlės Kavaliauskaites Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:52 1.6M 0463 18671126 Vladislovas Liucijaus ir Petronėlės Kavaliauskaites Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:52 1.3M 0464 18871127 Benigna Silvestro ir Liudvikos Danilevičiūtės Juodaičių parapija Granica.pdf 2021-01-04 14:52 70K 0470 19060916 Antanas Juozapo ir Marijonos Šerniutės Švėkšnos parapija Bliūdsukiai.pdf 2021-01-04 14:52 1.8M 0511 18700401 Vincentas Pranas Liucijaus ir Petronėlės Kavaliauskaites Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:52 462K 0512 18700215 Boleslovas Teofilis Prano Hiliarijaus ir Juozapotos Katkauskaitės Batakių parapija Kasbarynai.pdf 2021-01-04 14:52 498K 0513 18710526 Stanislovas Fortunatas Liucijaus ir Petronėlės Kavaliauskaites Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:52 327K 0514 18890502 Bronislovas Ignoto Roko ir Aleksandros Vertel Girdiškės parapija Dvarviečiai.pdf 2021-01-04 14:52 739K 0517 19061121 Jonas Jono Boleslovo ir Onos Kerelytės Tauragė.pdf 2021-01-04 14:52 874K 0518 19090718 Fabijonas Jono Boleslovo ir Onos Kerelytės Tauragė.pdf 2021-01-04 14:52 636K 0520 18720901 Teodora Liucijaus ir Petronėlės Kavaliauskaites Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:53 622K 0521 18420820 Marijona Stanislovo ir Marijonos Kaciucevičiūtės Nemakščių par. Gelgudiškiai.pdf 2021-08-15 21:12 1.2M 0522 18750725 Karolis Boleslovo ir Karolinos Rimkevičiūtės Kelmė.pdf 2021-01-04 14:52 581K 0523 18730325 Stefanija Aleksandra Boleslovo ir Karolinos Rimkevičiūtės Pakražančio parapija Adomaičiai.pdf 2021-01-04 14:53 615K 0524 18990407 Ignotas Ignoto Roko ir Aleksandros Vertel Girdiškės parapija Dvarviečiai.pdf 2021-01-04 14:53 562K 0525 19090718 Juozapas Jono Boleslovo ir Onos Kerelytės Tauragė.pdf 2021-01-04 14:53 1.0M 0526 18461102 Juzefa Vladislovo ir Elenos Kapustinskaitės Panoterių parapija Jasūdai.pdf 2021-01-04 14:53 604K 0530 18510921 Dominykas Prano Stanislovo ir Skolastikos Gintautaitės Pagirių par. Rykliškiai.pdf 2021-08-15 21:12 785K 0537 18621031 Kazimieras Leono Ksaverijaus ir Onos Urniežiūtės Ariogalos parapija. Jankūnai.pdf 2021-08-15 21:12 591K 0539 17920115 Teklė Jurgio ir antros žmonos Barboros Zabarauskaitės Nemakščių parapija Bartkiškė.pdf 2021-01-04 14:53 1.9M 0542 18780401 Irena Boleslovo ir Karolinos Rimkevičiūtės Kražiai.pdf 2021-01-04 14:53 1.0M 0543 18560928 Julijona Mato ir Elenos Šiaulytės Varnių parapija Pagirgždūtis.pdf 2021-01-04 14:53 616K 0545 18300726 Matas Prano ir Magdalenos Petkevičiūtės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 14:53 1.4M 0547 17831007 Faustina Brigita Baltramiejaus ir Marijonos Šecilaitės Nemakščių parapija Lauraičiai.pdf 2021-01-04 14:53 281K 0548 17850507 Antanas Baltramiejaus ir Marijonos Šecilaitės Nemakščių parapija Lauraičiai.pdf 2021-01-04 14:53 500K 0549 17870323 Juozapas Blinstrubas Baltramiejaus ir Marijonos Šecilaitės Nemakščių parapija Lauraičiai.pdf 2021-01-04 14:53 256K 0550 17890727 Rozalija Kotryna Baltramiejaus ir Marijonos Šecilaitės Nemakščių parapija Lauraičiai.pdf 2021-01-04 14:53 241K 0552 18190115 Paulina Uršulė Prano ir Magdalenos Petkevičiūtės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 14:53 740K 0554 18800106 Stanislovas Julijono ir Juzefos Misevičiūtės Nemakščių parapija.pdf 2021-01-04 14:53 464K 0555 18890515 Zofija Julijono ir Juzefos Misevičiūtės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:53 271K 0556 18850703 Antanas Julijono ir Juzefos Misevičiūtės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:53 664K 0557 18871112 Aleksandras Julijono ir Juzefos Misevičiūtės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:53 468K 0558 18910308 Elžbieta Julijono ir Juzefos Misevičiūtės Nemakščių parapija Macaliai.pdf 2021-01-04 14:53 390K 0560 17960616 Jonas Andriaus ir Dominykos Kolesinskaitės Raseinių parapija Kėbaičiai.pdf 2021-01-04 14:53 358K 0562 18070311 Uršulė Mato ir Rozalijos Kryževičiūtės Viduklės parapija Papelkiai.pdf 2021-01-04 14:53 1.1M 0563 18090528 Antanas Petras Mato ir Rozalijos Kryževičiūtės Viduklė parapija Papelkiai.pdf 2021-01-04 14:53 671K 0564 18110329 Petronelė Karolina Mato ir Rozalijos Kryževičiūtės Viduklės parapija Nemaršioniai.pdf 2021-01-04 14:53 419K 0566 18150325 Marijona Aleksandra Mato ir Dominykos Staškevičiūtės Viduklės parapija Nemaršioniai.pdf 2021-01-04 14:53 867K 0567 18160827 Rožė Mato ir Dominykos Staškevičiūtės Viduklės parapija Nemaršioniai.pdf 2021-01-04 14:53 511K 0568 19070610 Elena Ignoto ir Julijonos Grakauskaitės Laukuvos parapija Dargiai.pdf 2021-01-04 14:53 831K 0575 19100505 Jonas Juozapo ir Marijonos Šerniūtės Švėkšnos par., Legučiai.pdf 2023-02-12 21:07 723K 0581 18830720 Teresė ID145 Julijono ir Juzefos Misevičiūtės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:53 341K 0582 18850122 Vincentas ID137 Stanislovo ir Vincentos Jakubauskaitės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:53 497K 0583 19040603 Alfonsas Ignoto Roko ir Aleksandros Vertel Girdiškės parapija Dvarviečiai.pdf 2021-01-04 14:53 635K 0584 19050122 Elena Jono Boleslovo ir Onos Kerelytės Tauragė.pdf 2021-01-04 14:53 823K 0585 18760921 Julija Julijono ir Juzefos Misevičiūtės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:53 609K 0586 18780224 Juzefa Julija Julijono ir Juzefos Misevičiūtės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:53 800K 0588 18820311 Ona Julijono ir Juzefos Misevičiūtės Adakavo parapija Daujotėliai.pdf 2021-01-04 14:53 1.0M 0595 19020625 Jadvyga Jono Boleslovo ir Onos Kerelytės Tauragė.pdf 2021-01-04 14:53 699K 0596 18671101 Martynas Vladislovas ID123 Juozapo Petro ir Apolonijos Pacevičiūtės Juodaičių parapija Skapiškiai.pdf 2021-01-04 14:53 818K 0602 18500908 Mykolas Stanislovas Viktoro ir Dominykos Bublevskytės Ariogalos parapija Kalniškiai.pdf 2021-01-04 14:53 3.0M 0604 18751103 Teofilija Marijona Adomo ir Agotos Bacevičiūtės Ariogalos parapija Sėmeniškės.pdf 2021-01-04 14:53 969K 0605 18810502 Antanas Adomo ir Agotos Bacevičiūtės Ariogalos parapija Negirva.pdf 2021-01-04 14:53 314K 0606 18850104 Jonas Adomo ir Agotos Bacevičiūtės Ariogalos parapija Šilai.pdf 2021-01-04 14:53 487K 0607 18720820 Vanda Adomo ir Agotos Bacevičiutės Čekiškės parapija Juodgiriai.pdf 2021-01-04 14:53 289K 0608 18740708 Aurelija Adomo ir Agotos Bacevičiutės Čekiškės parapija Juodgiriai.pdf 2021-01-04 14:53 1.1M 0609 18880402 Veronika Adomo ir Agotos Bacevičiūtės Juodaičių parapija Pavietuva.pdf 2021-01-04 14:53 265K 0610 18910810 Genovaitė Adomo ir Agotos Bacevičiūtės Juodaičių parapija Pavietuva.pdf 2021-01-04 14:54 1.0M 0612 18690918 Teklė Jono ir Antaninos Noreikaites Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 14:54 1.1M 0613 18861011 Vladislovas Jono ir Antaninos Noreikaitės Raseinių parapija Bazarai.pdf 2021-01-04 14:54 417K 0614 18720307 Joana Jono ir Antaninos Noreikaitės Viduklės parapija Virgainiai.pdf 2021-01-04 14:54 1.1M 0615 18731031 Ona Jono ir Antaninos Noreikaitės Viduklės parapija Virgainiai.pdf 2021-01-04 14:54 1.0M 0616 18750402 Pranas Jono ir Antaninos Noreikaitės Viduklės parapija Virgainiai.pdf 2021-01-04 14:54 1.3M 0617 18760527 Jonas Jono ir Antaninos Noreikaitės Viduklės parapija Virgainiai.pdf 2021-01-04 14:54 1.2M 0618 18780111 Paulius Jono ir Antaninos Noreikaitės Viduklės parapija Bazarai.pdf 2021-01-04 14:54 966K 0619 18850520 Bernardas Jono ir Antaninos Noreikaitės Viduklės parapija Bazarai.pdf 2021-01-04 14:54 1.8M 0621 18831007 Kazimiera Ignoto ir Sofijos Zdanavičiūtės Lioliai.pdf 2021-01-04 14:54 883K 0622 18720828 Juozapota Rozalija Ignoto ir Zofijos Zdanavičiūtės Viduklės parapija Virgainiai.pdf 2021-01-04 14:54 1.1M 0623 18740719 Stanislovas Ignoto ir Zofijos Zdanavičiūtės Viduklės parapija Virgainiai.pdf 2021-01-04 14:54 1.2M 0624 18760307 Bronislava Ignoto ir Zofijos Zdanavičiūtės Viduklės parapija Trapėnai.pdf 2021-01-04 14:54 1.9M 0625 18771205 Bronislava Ignoto ir Zofijos Zdanavičiūtės Viduklės parapija Užumedis.pdf 2021-01-04 14:54 1.5M 0626 18800623 Ona Ignoto ir Zofijos Zdanavičiūtės Viduklės parapija Užumedis.pdf 2021-01-04 14:54 878K 0627 18820512 Teklė Ignoto ir Zofijos Zdanavičiūtės Viduklės parapija Užumedis.pdf 2021-01-04 14:54 914K 0631 18591227 Jonas Juozapo ir Apolonijos Pacevičiūtės Ariogalos parapija Verėduva.pdf 2021-01-04 14:54 4.8M 0632 18591227 Kotryna Juozapo ir Apolonijos Pacevičiūtės Ariogalos parapija Verėduva.pdf 2021-01-04 14:54 4.8M 0633 18830125 Stanislovas Benedikto ir Vincentos Narkevičiūtės Eržvilko parapija Paparčiai.pdf 2021-01-04 14:54 940K 0634 18690419 Bogumila ID123 Juozapo Petro ir Apolonijos Pacevičiūtės Juodaičių parapija Skapiškiai.pdf 2021-01-04 14:55 728K 0635 18290617 Juzefa Marijona Vincento ir Barboros Lapinskaitės Varnių parapija Pinciskė.pdf 2021-01-04 14:54 1.5M 0636 18890227 Kazimieras Benedikto ir Vincentos Narkevičiūtės Viduklės parapija Švendrai.pdf 2021-01-04 14:55 1.5M 0637 18810504 Jonas Benedikto ir Vincentos Narkevičiūtės Eržvilko parapija Paparčiai.pdf 2021-01-04 14:55 1.6M 0638 18840408 Juozapas Benedikto ir Vincentos Narkevičiūtės Eržvilko parapija Paparčiai.pdf 2021-01-04 14:55 1.6M 0639 18860202 Marijona Benedikto ir Vincentos Narkevičiūtės Eržvilko parapija Paparčiai.pdf 2021-01-04 14:55 3.1M 0640 18800113 Pranas Benedikto ir Vincentos Narkeviciutes Viduklės parapija Karšteliai.pdf 2021-01-04 14:55 1.6M 0641 18910130 Ona Benedikto ir Vincentos Narkevičiūtės Viduklės parapija Švendrai.pdf 2021-01-04 14:55 1.8M 0642 18930118 Antanina Benedikto ir Vincentos Narkevičiūtės Viduklės parapija Švendrai.pdf 2021-01-04 14:55 2.8M 0643 18940817 Vincentas Benedikto ir Vincentos Narkevičiūtės Viduklės parapija Švendrai.pdf 2021-01-04 14:55 1.9M 0644 18651224 Ieva ID105 Polikarpo Juozapo ir Eleonoros Radavičiūtės Viduklės parapija Karšteliai.pdf 2021-01-04 14:55 1.1M 0645 18680513 Vincentas ID105 Polikarpo Juozapo ir Eleonoros Radavičiūtės Viduklės parapija Karšteliai.pdf 2021-01-04 14:55 1.0M 0647 18710608 Juozapas ID105 Polikarpo Juozapo ir Eleonoros Radavičiūtės Viduklės parapija Karšteliai.pdf 2021-01-04 14:55 1.4M 0648 18740515 Jonas ID105 Polikarpo Juozapo ir Eleonoros Radavičiūtės Viduklės parapija Karšteliai.pdf 2021-01-04 14:55 1.4M 0649 18760528 Antanas ID105 Polikarpo Juozapo ir Eleonoros Radavičiūtės Viduklės parapija Karšteliai.pdf 2021-01-04 14:55 2.2M 0650 18780726 Pranas ID105 Polikarpo Juozapo ir Eleonoros Radavičiūtės Viduklės parapija Karšteliai.pdf 2021-01-04 14:55 864K 0651 18701209 Antanas Ignoto ir Sofijos Zdanavičiūtės Šiluvos parapija Sutkaičiai.pdf 2021-01-04 14:55 1.2M 0652 18330803 Teklė Vincento ir Barboros Lapinskaitės Varnių parapija Vaitkiškė.pdf 2021-01-04 14:55 1.4M 0654 18010520 Adalbertas Juozapas Jono Blinstrubo ir Uršulės Einikytės Nemakščių parapija Saulaukiai.pdf 2021-01-04 14:55 276K 0655 18020815 Vincentas Baltramiejus Jono Blinstrubo ir Uršulės Einikytės Nemakščių parapija Saulaukiai.pdf 2021-01-04 14:55 322K 0659 18950417 Joana Vincento ir Uršulės Trapinskaitės Viduklės parapija Ardiškiai.pdf 2021-01-04 14:55 888K 0660 19000420 Dominykas Vincento ir Uršulės Trapinskaitės Viduklės parapija Ardiškiai.pdf 2021-01-04 14:56 2.9M 0661 19130626 Juozapas Vincento ir Uršulės Trapinskaitės Stulgių parapija Lendrės.pdf 2021-01-04 14:56 317K 0662 18451221 Zenonas Tomas Anupro Barnabo ir Kunigundos Koncevičiūtės Onuškio parapija Pakalnikiai.pdf 2021-01-04 14:56 901K 0663 18410824 Kamilė Anupro Barnabo ir Kunigundos Koncevičiūtės Trakai.pdf 2021-01-04 14:56 428K 0664 18431016 Kornelija Eufemija Anupro Barnabo ir Kunigundos Koncevičiūtės Onuškio parapija Pakalnikiai.pdf 2021-01-04 14:56 874K 0680 18550605 Viktoras Jokubo ir Paulinos Pacevičiūtės Varnių parapija.pdf 2021-01-04 14:56 890K 0685 17931103 Justina Jurgio ir Barboros Zabarauskaitės Nemakščių parapija Bartkiškė.pdf 2021-01-04 14:56 274K 0686 17970518 Kajetonas Jonas Jurgio ir Barboros Zabarauskaitės Nemakščių parapija Bartkiškė.pdf 2021-01-04 14:56 289K 0687 18531005 Zofija Leono Ksaverijaus ir Onos Urniežiūtės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 14:56 912K 0688 18380216 Petronėlė Simono Tado ir Anelės Januškevičiūtės Šaukoto parapija Daužnagiai.pdf 2021-01-04 14:56 377K 0689 18400731 Ona Simono Tado ir Anelės Januškevičiūtės Šaukoto parapija Daužnagiai.pdf 2021-01-04 14:56 365K 0690 17970130 Marijona Tado ir Marijonos Daujotaitės Viduklės parapija Numgaliai.pdf 2021-01-04 14:56 541K 0691 17990317 Juozapas Jurgio ir Barboros Zabarauskaitės Viduklės parapija Numgaliai.pdf 2021-01-04 14:56 823K 0693 18821110 Teodora Boleslovo ir Kazimieros Šoluchovaitės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 14:56 376K 0694 18881205 Ambraziejus Leono (iš tikrųjų Boleslovo) ir Kazimieros Šoluchovaitės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 14:56 377K 0696 18861121 Klemensas Boleslovo ir Kazimieros Šoluchovaitės Paliepių parapija Šiškai.pdf 2021-01-04 14:56 225K 0697 18920909 Antanas Boleslovo ir Kazimieros Šoluchovaitės Lesčių parapija Prakapiai.pdf 2021-01-04 14:56 1.4M 0698 18920909 Antanina Boleslovo ir Kazimieros Šoluchovaitės Lesčių parapija Prakapiai.pdf 2021-01-04 14:56 1.4M 0699 18860209 Malvina ID134 Boleslovo ir Scholastikos Bartkevičiūtės (klaidinga mama turi but Kazimiera Šoluchaitė) Lesčių parapija Prakapiai.pdf 2021-01-04 14:56 271K 0700 18841013 Marijona Boleslovo ir Kazimieros Šoluchovaitės Butkiškės parapija Juteikiai.pdf 2021-01-04 14:56 4.1M 0701 19271202 Genovaitė Ambraziejaus ir Antaninos Ušinskaitės Ariogala.pdf 2021-01-04 14:56 5.4M 0702 19310121 Tadas Ambraziejaus ir Antaninos Ušinskaitės Ariogala.pdf 2021-01-04 14:56 5.4M 0703 19380701 Stanislava Ambraziejaus ir Antaninos Ušinskaitės Ariogala.pdf 2021-01-04 14:57 4.5M 0704 18740717 Antanina Blinstrubaite Juozo ir Kazimieros Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:56 560K 0713 19010719 Jonas Vincento ir Uršulės Trapinskaitės Viduklės parapija Ardiškiai.pdf 2021-01-04 14:57 615K 0714 18580303 Kazimiera Polikarpo Juozapo ir Teklės Valentinavičiūtės iš Trapėnų.pdf 2021-01-04 14:57 702K 0715 18600512 Anelė Polikarpo Juozapo ir Teklės Valentinavičiūtės Viduklės parapija Karšteliai.pdf 2021-01-04 14:57 541K 0716 18620708 Ona Elžbieta Polikarpo Juozapo ir Teklės Valentinavičiūtės Viduklės parapija Karšteliai.pdf 2021-01-04 14:57 862K 0718 18551019 Ona Vincento ir Uršulės Mickevičiūtės Viduklės parapija Paupys.pdf 2021-01-04 14:57 727K 0719 18580307 Elena Vincento ir Uršulės Mickevičiūtės Viduklės parapija Paupys.pdf 2021-01-04 14:57 458K 0720 18600602 Uršulė Vincento ir Uršulės Mickevičiūtės Nemakščių parapija Baltkupiai.pdf 2021-01-04 14:57 780K 0721 18620708 Antanas Vincento ir Uršulės Mickevičiūtės Nemakščių parapija Pabalnupė.pdf 2021-01-04 14:57 587K 0722 18650213 Antanina ID104 Vincento ir Uršulės Mickevičiūtės Viduklės parapija Paalsys.pdf 2021-01-04 14:57 1.0M 0723 18661217 Teofilis Vincento ir Uršulės Mickevičiūtės Viduklės parapija Paalsys.pdf 2021-01-04 14:57 833K 0724 18681112 Veronika Vincento ir Uršulės Mickevičiūtės Viduklės parapija Paalsys.pdf 2021-01-04 14:57 910K 0725 18701230 Leonas ID104 Vincento ir Uršulės Mickevičiūtės Viduklės parapija Paalsys.pdf 2021-01-04 14:57 1.6M 0726 18750518 Veronika Vincento ir Uršulės Mickevičiūtės Viduklės parapija Numgaliai.pdf 2021-01-04 14:57 1.7M 0729 19150311 Juozas Blinstrubas Antano ir Petronėlės Zenkovičiūtės Siesikų parapija Laužikaim.pdf 2021-01-04 14:57 1.0M 0730 18380901 Juozapas Stanislovo ir Marijonos Kaciucevičiūtės Viduklės parapija Graužiai.pdf 2021-01-04 14:57 640K 0731 18400801 Eleonora Stanislovo ir Marijonos Kaciucevičiūtės Viduklės parapija Graužiai.pdf 2021-01-04 14:57 461K 0732 18501021 Uršulė Stanislovo ir Marijonos Kaciucevičiūtės Viduklės parapija Kubiliškiai.pdf 2021-01-04 14:57 783K 0734 18921203 Barbora Stanislovo ir Aleksandros Gaidamavičiūtės Kražių parapija Gerletiškė.pdf 2021-01-04 14:57 1.3M 0735 18940703 Juozapas Stanislovo ir Aleksandros Gaidamavičiūtės Kražių parapija Gerletiškė.pdf 2021-01-04 14:57 384K 0736 18980929 Mykola Stanislovo ir Aleksandros Gaidamavičiūtės Kražių parapija Gerletiškė.pdf 2021-01-04 14:57 413K 0737 19000404 Vincentas Stanislovo ir Aleksandros Gaidamavičiūtės Kražių parapija Gerletiškė.pdf 2021-01-04 14:57 2.4M 0738 18350806 Aleksandras Vincentas Tomo Vincento ir Viktorijos Pucilauskaitės Šilalė.pdf 2021-01-04 14:57 1.8M 0743 18580716 Ona Blinstrubaite ID98 Leono ir Julijos Aleksandravičiūtės Krakių parapija Tauginiškiai.pdf 2021-01-04 14:57 792K 0744 18630228 Kazimieras Leono ir Julijos Aleksandravičiūtės Krakių parapija Antežeriai.pdf 2021-01-04 14:57 1.2M 0745 18650721 Viktorija Leono ir Julijos Aleksandravičiūtės Krakių parapija Rėguliai.pdf 2021-01-04 14:57 611K 0746 18671004 Vincentas Pranas Leono ir Barboros (klaida tb Julijos) Aleksandravičiūtės Krakių parapija Rėguliai.pdf 2021-01-04 14:57 714K 0747 18840818 Vanda Blinstrubaite Adomo ir Onos Žiglevičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:57 316K 0748 18861225 Viktorija Blinstrubaite Adomo ir Onos Žiglevičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:57 355K 0749 18890815 Felicija Blinstrubaite Adomo ir Onos Žiglevičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:57 638K 0750 18890628 Jadvyga Blinstrubaite Juozapo ir Kazimieros Aleknavičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:57 420K 0751 18910201 Marijona Blinstrubaite Juozo ir Kazimieros Aleknavičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:57 401K 0752 18930324 Juzefa Blinstrubaite Juozapo ir Kazimieros Aleknavičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:57 440K 0753 18941118 Emilija Blinstrubaite Juozapo ir Kazimieros Aleknavičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:57 435K 0754 18961019 Eufrozina Blinstrubaite Juozapo ir Kazimieros Aleknavičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:57 460K 0755 18980118 Eufrozina Blinstrubaite Juozapo ir Kazimieros Aleknavičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:57 678K 0756 19030408 Teresė Juozapo ir Kazimieros Aleknavičiūtės Vilnius.pdf 2021-01-04 14:57 468K 0757 18810216 Vladislovas Felikso ir Zofijos Šultinavičiūtės Siesikų parapija Garbai.pdf 2021-01-04 14:58 3.2M 0759 18821115 Salomėja Felikso ir Zofijos Šultinavičiūtės Siesikų parapija Garbai.pdf 2021-01-04 14:58 3.5M 0760 18841016 Jadvyga Felikso ir Zofijos Šultinavičiūtės Siesikų parapija Garbai.pdf 2021-01-04 14:58 3.1M 0761 18861231 Zofija Felikso ir Zofijos Šultinavičiūtės Siesikų parapija Garbai.pdf 2021-01-04 14:58 3.9M 0762 18890812 Zuzana Felikso ir Zofijos Šultinavičiūtės Deltuvos parapija Saraicėnai.pdf 2021-01-04 14:58 2.8M 0763 18950101 Ona Kazimiero ir Petronėlės Mickevičiūtės Siesikų parapija Pasodai.pdf 2021-01-04 14:58 2.3M 0764 18970702 Antanina Kazimiero ir Petronėlės Mickevičiūtės Siesikų parapija Pasodai.pdf 2021-01-04 14:58 3.5M 0765 19000909 Julija Kazimiero ir Petronėlės Mickevičiūtės Siesikų parapija Pasodai.pdf 2021-01-04 14:58 2.0M 0766 19140208 Medardas Antano ir Petronėlės Zenkovičiūtės Siesikų parapija Laužupė.pdf 2021-01-04 14:58 1.4M 0768 19130216 Janina Aleksandro Jurgio ir Stanislavos Miškinytės Kaunas.pdf 2021-01-04 14:58 795K 0770 17950223 Juozapas Petras Juozapo ir Onos Jastržembskytės Raseinių parapija Gabšiai.pdf 2021-01-04 14:49 569K 0773 18620408 Juozas Pranas Vladislovo ir Pranciškos Ežerskytės Varniai.PDF 2021-01-04 14:58 557K 0774 18591211 Petras Vladislovo ir Pranciškos Ežerskytės Varniai.PDF 2021-01-04 14:58 637K 0775 18591211 Vincenta Vladislovo ir Pranciškos Ežerskytės Varniai.pdf 2021-01-04 14:58 615K 0776 18650126 Zofija Paulina Vladislovo ir Pranciškos Ežerskytės Varniai.pdf 2021-01-04 14:58 661K 0781 18510630 Placid Maksimilian Leono ir Marijos Rzandcos Lenkija Varšuva.pdf 2021-01-04 14:58 1.5M 0783 18510630 Viktorija Valerija Leono ir Marijos Rzandcos Lenkija Varšuva.pdf 2021-01-04 14:59 1.5M 0784 18510630 Ksavera Leokadija Leono ir Marijos Rzandcos Lenkija Varšuva.pdf 2021-01-04 14:59 1.5M 0785 18550301 Aleksandra Bronislava Leono ir Marijonos Rzandcos Lenkija Varšuva.pdf 2021-01-04 14:59 1.6M 0786 18600801 Pranciška Prano Stanislovo ir Skolastikos Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:59 2.8M 0787 18631004 Juzefa Stanislovo ir Skolastikos Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:59 1.9M 0788 18670303 Kazimieras Stanislovo ir Skolastikos Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:59 2.0M 0789 18611201 Ona Juozapo ir Kotrynos Milaševskos Pagirių parapija Nemaniūnai.pdf 2021-01-04 14:59 2.5M 0790 18640804 Aleksandra Juozapo ir Kotrynos Milaševskos Pagirių parapija Dargužai.pdf 2021-01-04 14:59 2.0M 0791 18760108 Marijona Juozapo ir Kotrynos Milaševskos Pagirių parapija Dargužai.pdf 2021-01-04 14:59 2.5M 0793 18750702 Ona Juozapo ir Kazimieros Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:59 2.8M 0794 18771109 Malvina Juozapo ir Kazimieros Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:59 2.5M 0795 18810206 Ignotas Juozapo ir Kazimieros Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 15:00 4.0M 0796 18840212 Marija Juozapo ir Kazimieros Gintautaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 14:59 3.2M 0797 18750820 Kamilė Jurgio ir Juozapotos Romeikaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 15:00 2.6M 0798 18741109 Veronika Felikso ir Julijos Kulvietytės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 15:00 4.1M 0801 18810709 Zofija Jurgio ir Julijos Survilaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 15:00 6.1M 0802 18820807 Antanas Jurgio ir Julijos Survilaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 15:00 3.6M 0803 18831108 Veronika Jurgio ir Julijos Survilaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 15:00 2.5M 0804 18851115 Mykola Jurgio ir Julijos Survilaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 15:00 1.7M 0805 18881108 Stanislovas Jurgio ir Julijos Survilaitės Pagirių parapija Šiliūnai.pdf 2021-01-04 15:00 2.5M 0806 18791105 Bronislava Jurgio ir Julijonos Survilaitės Pagirių par. Šiliūnai.pdf 2023-12-07 12:55 593K 0808 18940526 Ona Jurgio ir Julijos Survilaitės Veprių parapija Stefanovai.pdf 2021-01-04 15:00 1.0M 0809 18961001 Dominykas Jurgio ir Julijos Survilaitės Veprių parapija Stefanovai.pdf 2021-01-04 15:00 1.2M 0811 18641207 Anelė Aleksandro ir Onos Burneikaitės Deltuvos parapija Mogūrai.pdf 2021-01-04 15:00 919K 0812 18830709 Marijona Vincento ir Joanos Boguckytės Kaunas.pdf 2021-01-04 15:00 1.3M 0813 18840707 Ona Elena Vincento ir Joanos Boguckytės Kaunas.pdf 2021-01-04 15:00 1.3M 0814 18830719 VIncentas Adomo ir Onos Žiglevičiūtės Kaunas.pdf 2021-01-04 15:01 1.7M 0818 18890608 Stefanija Kazimiero ir Petronėlės Mickevičiūtės Ukmergė.pdf 2021-01-04 15:01 914K 0819 18920718 Anelė Kazimiero ir Petronėlės Mickevičiūtės Ukmergė.pdf 2021-01-04 15:01 5.0M 0820 18850301 Kazimiera ID53 Aleksandro ir Anelės Sipavičiūtės Ukmergė.pdf 2021-01-04 15:01 683K 0821 18940321 Jadvyga ID53 Aleksandro ir Anelės Sipavičiūtės Ukmergė.pdf 2021-01-04 15:01 1.0M 0823 18961030 Napoleonas Aleksandro ir Antaninos Adomavičiūtės Siesikų par. Kovšūnai.pdf 2023-07-19 10:54 1.1M 0825 18990114 Jonas Felikso ir Sofijos Šultenytės Vandžiogalos par. Puikoniai.pdf 2023-02-12 14:59 925K 0837 18540424 Aleksandra Anupro Barnabo ir Kunigundos Koncevičiūtės Žaslių parapija Vilkiškės.pdf 2021-01-04 15:01 519K 0895 17500803 Dominykas Samuelis Mozė Karolio ir Ievos Domeikaitės Skarulių parapija Kulvos dvaras.pdf 2021-01-04 15:01 2.0M 0896 17531110 Antanas Karolio Blinstrubo ir Ievos Domeikaitės Skarulių parapija Kulvos dvaras.pdf 2021-01-04 15:01 802K 0897 17531110 Eufemija Karolio Blinstrubo ir Ievos Domeikaitės Skarulių parapija Kulvos dvaras.pdf 2021-01-04 15:01 801K 0911 17480903 Ona Karolio ir Ievos Domeikaitės Skarulių parapija Kulvos dvaras.pdf 2021-01-04 15:01 362K 0939 18501129 Juzefa Mykolo ir Anelės Jakubauskaitės Viduklės parapija Nemaršioniai.pdf 2021-01-04 15:01 793K 0940 18520515 Jonas Mykolo ir Anelės Jakubauskaitės Viduklės parapija Skroblinai.pdf 2021-01-04 15:01 835K 0941 18531103 Eleonora Uršulė Mykolo ir Anelės Jakubauskaitės Viduklės parapija Didvėjis.pdf 2021-01-04 15:01 416K 0942 18550528 Petronėlė Mykolo ir Anelės Jakubauskaitės Viduklės parapija Paalsys.pdf 2021-01-04 15:01 668K 0943 18590119 Marijona Mykolo ir Anelės Jakubauskaitės Viduklės parapija Nemaršioniai.pdf 2021-01-04 15:01 827K 0944 18601124 Ona Mykolo ir Anelės Jakubauskaitės Viduklės parapija Puišiai.pdf 2021-01-04 15:01 506K 0945 18640302 Kazimiera Mykolo ir Anelės Jakubauskaitės Viduklės parapija Numgaliai.pdf 2021-01-04 15:01 1.5M 0946 18660315 Juzefa Mykolo ir Anelės Jakubauskaitės Viduklės parapija.pdf 2021-01-04 15:01 1.7M 0951 18990803 Silvestras Mykolo ir Stanislavos Meskauškaitės Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 15:01 839K 0952 18700310 Mečislovas Juozapas Dominyko ir Kotrynos Kondrataitės Stulgių parapija Rėzgaliai.pdf 2021-01-04 15:01 210K 0953 18640107 Boleslovas Vytautas Dominyko ir Kotrynos Kondrataitės Kaltinėnų parapija Jogminiškė.pdf 2021-01-04 15:01 1.7M 0954 18660220 Vytautas Boleslovas Dominyko ir Kotrynos Kondrataitės Kaltinėnų parapija Rėzgaliai.pdf 2021-01-04 15:01 945K 0955 18680811 Jeronimas Dominyko (Viktoro) ir Kotrynos (Tekles) Kondrataitės Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 15:01 1.2M 0956 18720116 Marcelijus Dominyko ir Kotrynos Kondrataitės Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 15:01 277K 0957 18760608 Margarita Dominyko ir Kotrynos Kondrataitės Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 15:01 395K 0958 18790304 Kazimieras Dominyko ir Kotrynos Kondrataitės Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 15:01 491K 0959 18810705 Juozapas Dominyko ir Kotrynos Kondrataitės Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 15:01 366K 0960 18830605 Kotryna Dominyko ir Kotrynos Kondrataitės Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 15:01 418K 0961 18500820 Benigna Juozapo ir Rozalijos Gineitaitės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 15:02 2.4M 0962 19090401 Stefanija Blinstrubaitė Blinstrubieėn Mykolo ir Stanislavos Stanislavos Meskauškaitės Raseinių parapija Šukiškiai.pdf 2021-01-04 15:02 1.6M 0964 18480811 Viktoras Juozapo ir Rozalijos Gineitaitės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-01-04 15:02 610K 0972 18720926 Stanislovas Jurgio ir Elžbietos Bogušytės Šiaulėnų parapija Viliošiai.pdf 2021-01-17 21:56 2.3M 0973 18780615 Modestas Jurgio ir Elžbietos Bogušytės Šiaulėnų parapija Guriai.pdf 2021-01-04 15:02 695K 0974 19151119 Juzefa Emilija ID648 Jono ir Emilijos Jasinskaitės JAV Čikaga.pdf 2021-01-04 15:02 709K 0975 19031020 Antanas Antano ir Pranciškos Jasinskaitės JAV Čikaga.pdf 2021-01-04 15:02 541K 0976 19060510 Bronislava Antanina Antano ir Pranciškos Jasinskaitės JAV Čikaga.pdf 2021-01-04 15:02 1.2M 0977 19080413 Irena Ieva Antano ir Pranciškos Jasinskaitės JAV Čikaga.pdf 2021-01-04 15:02 1.0M 0978 19121205 Hiliarijus Polikarpas Antano ir Pranciškos Jasinskaitės JAV Čikaga.pdf 2021-01-04 15:02 1.3M 0983 18440601 Jonas Stanislovo ir Marijonos Kaciucevičiūtės Nemakščių parapija Gelgudiškiai.pdf 2021-01-04 15:02 588K 0984 18401125 Zenonas Tomo Vincento ir Viktorijos Pucilauskaitės Šilalės parapija Panerotis.pdf 2021-01-04 15:02 1.7M 0985 18970930 Edvardas Teodoro ir Malvinos Svetlikauskaitės Vilnius.pdf 2021-01-04 15:02 1.5M 0986 19000718 Leopoldas Teodoro ir Malvinos Svetlikauskaitės (Aneles Burneikaitės) Vilnius Rasų g.pdf 2021-01-04 15:02 1.4M 0987 19040221 Albinas Jurgio Julijono ir Eleonos Tržeckytės Vilnius.pdf 2021-01-04 15:02 2.2M 0989 18620615 Antanas Juozapo Tomo ir Rozalijos Gineitaitės Ariogalos parapija Padubysys.pdf 2021-01-04 15:02 1.9M 0992 18840129 Pranas Dominyko ir Kotrynos (Tekles) Kondrataitės Šiluvos parapija Bogušai.pdf 2021-01-04 15:02 2.7M 0993 18221229 Emilija Vincento ir Barboros Lapinskaitės Paliepių parapija Spingiai.pdf 2021-01-04 15:02 736K 0994 18250204 Vincentas Ansgarijus Vincento ir Barboros Lapinskaitės Paliepių parapija Spingiai.pdf 2021-01-04 15:02 858K 0999 18480211 ID999 Vladislovas Jonas Anupro Barnabo ir Kunigundos Koncevičiūtės Žaslių par. Vilkiškės.pdf 2022-05-04 15:27 2.8M 1000 18540713 Jonas Anupro Barnabo ir Kunigundos Koncevičiūtės Žaslių parapija Vilkiškės.pdf 2021-01-04 15:02 921K 1001 17990309 Juozapas Pranas Petro ir Ievos Buivydaitės Viduklės parapija Latakai.pdf 2021-01-10 15:01 601K 1002 19120127 Julijus Vladislovo ir Marijos Lukaševičiūtės Vilnius Poltavos g.pdf 2021-01-10 14:57 525K 1004 18910328 Benjamin Blinstrub Vytauto Boleslovo ir Teklės Vaitkevičiūtės Mičiganas Calumet.pdf 2021-04-12 15:35 420K 1005 18940903 Barney Blinstrub Vytauto Boleslovo ir Teklės Vaitkevičiūtės Mičiganas Calumet.pdf 2021-04-12 15:35 353K 1007 19040214 Alphonse Arthur Blinstrub Vytauto Boleslovo ir Teklės Vaitkevičiūtės Mičiganas Calumet.pdf 2021-04-12 15:35 465K 1014 18660423 Jurgis Mato Liudviko ir Elenos Šiaulytės Laukuvos parapija Dargiai.pdf 2021-04-12 15:35 1.4M 1015 19000102 Aleksandras Aleksandro ir Anelės Sipavičiūtės (Skinderytės) Ukmergė.pdf 2021-04-13 13:06 856K 1016 19090420 Stanislovas Kazimiero ir Teklės Lunisovaitės Ukmergė.pdf 2021-04-13 13:06 740K 1017 19100629 Vladislovas Kazimiero ir Teklės Lunisovaitės Ukmergė.pdf 2021-04-13 13:06 665K 1022 18540625 Leonas Vladislovas Jokūbo Viktoro ir Paulinos Pacevičiūtės Laukuvos par. Vaitkaičiai.pdf 2021-08-15 21:12 733K 1023 18620728 Jonas Mato Liudviko ir Elenos Šiaulytės Laukuvos par. Vankiai.pdf 2021-08-15 21:12 737K 1024 19010618 Jonas Mykolo ir Stanislavos Meškauskaitės Raseinių par. Šukiškiai.pdf 2021-08-15 21:12 1.3M 1025 19021027 Adolfas Mykolo ir Stanislavos Meškauskaitės Raseinių par. Šukiškiai.pdf 2021-08-15 21:12 1.4M 1027 18590813 Ipolitas Stanislovas Kazimieras Leono Ksaverijaus ir Onos Urniežiūtės Ariogalos parapija Jankūnai.pdf 2021-08-15 21:12 692K 1028 19060717 Vincentas Mykolo ir Stanislavos Meškauskaitės Raseinių par. Šukiškiai.pdf 2021-08-15 21:12 1.4M 1090 18081215 ID1090 Juozapas Jono ir Uršulės Einikytės Adakavo par. Pakleviai.pdf 2022-05-04 15:27 871K 1097 18280506 ID1097 Jonas Aloyzas Teodoro Prano ir Pranciškos Petkevičiūtės Deltuvos par. Bernotiškiai.pdf 2022-05-04 15:27 2.2M 1098 18430418 ID1098 Stanislovas Vladislovo ir Anelės Kapustinskaitės Siesikų par. Jasūdai.pdf 2022-05-04 15:27 817K 1100 19061215 ID1100 Boleslovas ID61 Vincento ir pirmos žmonos Apolonijos Palčinskaitės Panoterių par. Dragačiai.pdf 2022-05-04 15:27 942K 1101 19200327 ID1101 Jurgis ID61 Vincento ir pirmos žmonos Apolonijos Palčinskaitės Panoterių par. Piliakalnis.pdf 2022-05-04 15:27 705K 1103 19140918 ID1103 Antanas ID60 Vaclovo ir Veronikos Noreikaitės Panoterių par. Dragaičiai.pdf 2022-05-04 15:27 575K 1104 19180226 ID1104 Alfonsas Mykolo ir Stanislavos Meškauskaitės Raseinių par. Šukiškiai.pdf 2022-05-04 15:27 941K 1105 18241221 ID1105 Juzefa Anastazija Juozapo Petro ir Joanos Pereščekaitės Smilgių par. Sujetai.pdf 2022-05-04 15:27 2.8M 1106 18030117 ID1106 Antanas Petro ir Marijonos Danilevičiūtės Stulgių par. Gudeliai.pdf 2022-05-04 15:27 909K 1107 18981027 ID1107 Camelia Blinstrub Vytauto Boleslovo ir Teklės Vaitkevičiūtės Calumet.pdf 2022-05-05 13:08 1.2M 1108 19060508 ID1108 Zeno Isadore Blinstrub Vytauto Boleslovo ir Teklės Vaitkevičiūtės Calumet.pdf 2022-05-05 13:08 635K 1109 19101007 ID1109 Adele Martha Blinstrub Vytauto Boleslovo ir Teklės Vaitkevičiūtės Calumet.pdf 2022-05-05 13:08 1.1M 1120 19101201 Aleksandras Aleksandro ir Marijonos Šteimontaitės.pdf 2023-02-12 14:59 1.3M 1127 19330330 Leonardas tevai Vladislovas (Valdemaras) ir Viktorija Greisaite iš Lietuvos.pdf 2023-02-12 21:08 1.7M 1129 18901024 Vaclovas Jurgio ir Julijos Survilaitės Jonavos par. Konecpolis.pdf 2023-02-12 14:59 890K 1130 18920718 Kazimieras Jurgio ir Julijos Survilaitės Skarulių par. Šilai m19770511.pdf 2023-02-12 14:59 477K 1132 19100205 Steponas Vincento ir Apolonijos Palčinskaitės Panoterių par. Marijampolis.pdf 2023-02-12 14:59 576K 1133 19101110 Teodoras Vaclovo ir Veronikos Noreikaitės Panoterių par. Adomaičiai.pdf 2023-02-12 14:59 505K 1134 19220623 Jonas Jono ir Viktorijos Liangertaitės Panoterių par. Lakėnai.pdf 2023-02-12 14:59 1.1M 1135 19080223 Juozapas Aleksandro ir Stanislavos Miškinytės Jonavos par. Dalniai.pdf 2023-02-12 14:59 821K 1136 19331123 Rodney Blinstrub tėvai Aleksandras ir Vera Blinstrubai.pdf 2023-02-12 21:08 2.5M 1142 17950803 Adomas Petras Jurgio ir Barboros Zabarauskaitės Nemakščių parapija Bartkiškė.pdf 2023-07-19 10:54 316K 1143 19130521 Petras Vaclovo ir Veronikos Noreikaitės Panoterių par. Dragaičiai.pdf 2023-07-19 10:54 2.2M 1144 19131118 Stanislovas Vincento ir Apolonijos Palčinskaitės Panoterių par. Jasūdai.pdf 2023-07-19 10:54 1.3M 1145 19160402 Dominykas Vincento ir Apolonijos Palčinskaitės Panoterių par. Piliakalnis.pdf 2023-07-19 10:54 1.6M 1146 19180211 Julijona ID61 Vincento ir Apolonijos Palčinskaitės Panoterių par. Piliakalnis.pdf 2023-07-19 10:54 517K 1147 19121123 Vaclovas Jono ir Juzefos Bielskytės Viduklės par. Bazarai.pdf 2023-07-19 10:54 599K 1148 19080509 Adelė Juozapo ir Marijonos Šerniūtės Švėkšnos par.pdf 2023-07-19 10:54 758K 1149 19170205 Leonas Boleslovo ir Onos Českinytės Ukmergė.pdf 2023-07-19 10:54 2.4M 1174 19230324 Antanas Vytauto ir Aleksandros Jurkauskaitės Girdiškės par. Žakaimė.pdf 2024-02-28 20:25 631K 1175 18870302 Vytautas Bronislovo Konstantino ir Bronislavos Juškevičiūtės Šaukėnai.pdf 2024-02-28 20:25 693K 1176 18901201 Jaroslavas Julijonas Bronislovo Konstantino ir Bronislavos Juškevičiūtės Šaukėnai.pdf 2024-02-28 20:25 808K 1177 18871107 Mečislovas Jurgio ir Elžbietos Bogušaitės Pašušvio par. Skubuldžių palivarkas.pdf 2024-02-28 20:25 525K W020 18220328 Tomas Dominyko ir Marijonos Ripiniskaites Betygalos par. Kaimeliai.pdf 2023-07-20 17:39 684K W021 18330104 Hiliarijus Aleksandras Dominyko ir Marijonos Ripinskaitės Daugodai.pdf 2023-07-20 17:39 682K W022 18370423 Juozapas Dominyko ir Marijonos Ripinskaitės Raseinių par. Ginčaičiai.pdf 2023-07-20 17:39 1.0M W023 18491229 Edvardas Dominyko ir Uršulės Ripinskaitės Betygalos par Šatkevičiai.pdf 2023-07-20 17:39 745K W024 18750127 Jonas Stanislovas Juozapo ir Aleksandros Lesčinskaitės Saločiai.pdf 2023-07-20 17:39 1.0M W026 18960808 Leonas Jono Stanislovo ir Zofijos Daukantaitės Šiauliai.pdf 2023-07-20 17:39 1.0M W027 19011220 Stanislovas Jono Stanislovo ir Zofijos Daukantaitės Šiauliai.pdf 2023-07-20 17:39 665K W032 18021219 Antanas Vincentas Raseinių kapitono Vincento ir Uršulės Medekšaitės Girkalnio par. Paliesio dvaras.pdf 2023-07-20 17:39 1.2M W034 18170830 Barbora Ona Dominyko ir Marijonos Ripiniskaites Betygalos par. Kaimeliai.pdf 2023-07-20 17:39 683K W035 18200222 Eleonora Dominyko ir Marijonos Ripiniskaites Betygalos par. Kaimeliai.pdf 2023-07-20 17:39 837K W036 18240619 Sofija Morta Dominyko ir Marijonos Ripiniskaites Betygalos par. Kaimeliai.pdf 2023-07-20 17:39 961K W037 18300915 Liudvika Teresė Dominyko ir Marijonos Ripinskaitės Daugodai.pdf 2023-07-20 17:39 1.0M W065 18270522 Elena Dominyko ir Marijonos Ripiniskaites Betygalos par. Ubariai.pdf 2023-07-20 17:38 455K W070 18290509 Teklė Monika Dominyko ir Marijonos Ripinskaitės Daugodai.pdf 2023-07-20 17:38 849K W071 18350201 Konstancija Albina Dominyko ir Marijonos Ripinskaitės Daugodai.pdf 2023-07-20 17:39 899K W072 18431210 Valerijonas Dominykas Tomo ir Antaninos Krasauskaitės Raseinių par. Laužai.pdf 2023-07-20 17:38 485K W073 18990912 Vaclovas Jono Stanislovo ir Zofijos Daukantaitės Šiauliai.pdf 2023-07-20 17:38 662K W074 18660918 Juozapas Hiliarijaus ir Stanislavos Gabseviciutes Betygalos par. Vaškučiai.pdf 2023-07-20 17:38 1.0M W075 18641127 Pranciškus Hiliarijaus ir Stanislavos Gabseviciutes Betygalos par. Vaškučiai.pdf 2023-07-20 17:38 580K W076 18690522 Marijona Hiliarijaus ir Stanislavos Gabseviciutes Betygalos par. Vaškučiai.pdf 2023-07-20 17:38 772K W077 18710306 Stanislovas Hiliarijaus ir Stanislavos Gabseviciutes Betygalos par. Vaškučiai.pdf 2023-07-20 17:38 973K W078 18730828 Ona Hiliarijaus ir Stanislavos Gabseviciutes Betygalos par. Vaškučiai.pdf 2023-07-20 17:38 1.9M W079 18761118 Antanas Hiliarijaus ir Stanislavos Gabseviciutes Betygalos par. Vaškučiai.pdf 2023-07-20 17:38 221K W080 18761118 Boleslovas Hiliarijaus ir Stanislavos Gabseviciutes Betygalos par. Vaškučiai.pdf 2023-07-20 17:38 222K W085 19040101 Hiliarijus Blinstrubas Juozapo ir Petroneles Filipaviciutes Panevėžys.pdf 2023-07-20 17:38 448K W086 17980821 Ona Rozalija Vincento ir Uršulės Medekšaitės Betygalos par. Porečė.pdf 2023-07-20 17:38 1.2M W087 18620408 Liudvina Elena Hiliarijaus ir Stanislavos Gabseviciutes Betygalos par. Vaškučiai.pdf 2023-07-20 17:38 552K W091 18780113 Vanda Juzefa Juozapo ir Aleksandros Lesčinskaitės Saločiai.pdf 2023-07-20 17:38 896K W092 18790821 Elena Stefanija Juozapo ir Aleksandros Lesčinskaitės Saločiai.pdf 2023-07-20 17:38 1.1M W093 18820427 Vladislovas Petras Juozapo ir Aleksandros Lesčinskaitės Pabiržės par.pdf 2023-07-20 17:38 898K W096 18990504 Boleslovas Prano ir Elzbietos Simoliutes Ryga.pdf 2023-07-20 17:38 1.4M W099 18781022 Dominykas Stanislovas Tomo ir Sofija Aliošiūnaitės Betygalos par. Kudėnai.pdf 2023-07-20 17:38 338K W100 18791009 Vincentas Teodoras Tomo ir Zofijos Aliosiunaites Betygalos par. Uturių palivarkas.pdf 2023-07-20 17:38 354K W101 18830402 Emilija Tomo ir Zofijos Aliosiunaites Šiluvos par. Anatava.pdf 2023-07-20 17:38 1.5M W102 18840703 Sofija Tomo ir Zofijos Aliosiunaites Betygalos par. Lakcėnai.pdf 2023-07-20 17:38 3.0M W104 19041019 Kazimieras Dominyko ir Julijonos Dubauskaitės Girkalnio par. Pašaltuonis LP.pdf 2023-07-20 17:38 1.0M W105 19090201 Jonas Dominyko Stanislovo ir Julijonos Dubauskaites Žaiginio par. Kyviškė.pdf 2023-07-20 17:38 1.0M W106 19110502 Stanislovas Dominyko ir Julijonos Dubauskaites Žaiginio par. Kyviškė.pdf 2023-07-20 17:38 588K W107 19130523 Aleksandras Dominyko Stanislovo ir Julijonos Dubauskaitės Žaiginio par. Alfreduva.pdf 2023-07-20 17:38 743K W109 19190818 Liudvikas Dominyko Stanislovo ir Julijonos Dubauskaitės Žaiginio par. Kyviškė.pdf 2023-07-20 17:38 1.9M